Wahoo en Stryd Koppelen

Stap 1: Koppelen Wahoo en de Stryd Foodpod
Stap 2: De gegevens zichtbaar maken op je horloge.

Stap 1: Koppelen Wahoo en de Stryd Foodpod
Wil je de vermogensmeter koppelen met de Wahoo Element Rival dan doe je dit als volgt:

Links onder op het hologe lang ingedrukt houden: “Je komt in het menu”

Selecteer: “Sensoren”
Selecteer: “Nieuwe koppelen”
Selecteer: “Vermogen XXXX”

Stap 2: De gegevens zichtbaar maken op je horloge.
Ga op de mobiel naar de “Element” App van Wahoo.
Selecteer: “Trainingsprofielen”
Selecteer: “Hardlopen”
Selecteer: “Trainingspagina’s”

Selecteer onderaan: “Aangepaste pagina toevoegen”
Nieuwe Pagina Naam: Stryd > Gedaan
Velden selecteren: onderaan klik je op “Vermogen”

Zelf kies ik hier voor:

Selecteer: Gedaan

Wijzig de volgorde in belangrijkheid, de 3 eerst geselecteerde komen op je horloge terecht.